MATLAB PLATFORMU

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kodlama, Algoritma ve Akış Diyagramlarına giriş, Matlab Tanıtımı  
2 İfadeler, Sayılar, Operatörler, Değişkenler, Sabitler, Fonksiyonlar  
3 Diziler, Vektörler  
4 Diziler, Matrisler  
5 Temel veri analizi, script ve function m-file programcılığı  
6 Kontrol deyimleri-Şart İfadeleri (if,else, ifelse  
7 Döngüler (for ve while) ve switch-case  
8 Ara Sınav 1  
9 Döngüler (for ve while) ve switch-case Matlab, Böl.5
10 Programlama Örnekleri  
11 ASCII karakter tablosu, Sözce/Karakter Dizisi  
12 Grafik-1  
13 Grafik-2  
14 Sembolik Matlab (İntegral, Türev, Limit vb)  
15 Final  

Değerlendirme Sistemi

Etkinlikler Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım    
Laboratuar    
Uygulama    
Arazi Çalışması    
Derse Özgü Staj    
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği    
Ödev 1 30
Sunum/Jüri    
Projeler    
Seminer/Workshop    
Ara Sınavlar 1 30
Final 1 40
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı 60
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
TOPLAM 100

AKTS İşyükü Tablosu

Etkinlikler Sayı Süresi (Saat) Toplam İşyükü
Ders Saati 13 4 52
Laboratuar 0    
Uygulama 0 0 0
Arazi Çalışması 0    
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 2 26
Derse Özgü Staj      
Ödev 1 20 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 0 0 0
Projeler      
Sunum / Seminer      
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) 1 10 10
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) 1 10 10
Toplam İşyükü : 118
Toplam İşyükü / 30(s) : 3.93
AKTS Kredisi : 4